کابینت باتری 1 طبقه

کابینت های باتری، محفظه هایی فلزی هستند که به منظور ایجاد فضایی مناسب برای استقرار باتری های خشک مورد نیاز یو پی اس ها، به کار می روند. با توجه به ویژگی های باتری خشک مورد استفاده برای یو پی اس که ارتباط مستقیمی با عملکرد یو پی اس دارند، می بایستی در ایجاد شرایط مناسب نگهداری و استفاده آنها نهایت دقت لازم را به کاربرد.
تماس برای قیمت

 پنالهای متحرک طرفین جهت سهولت نگهداری و دسترسی به داخل کابینت

 ساختار محکم با قابلیت تحمل باطری های سنگین

 منافظ کافی در 4 طرف برای اطمینان از تهویه و تعدیل دمای داخل

 شیار برای عبور کابلها به منظور گردش منظم کابلها

 ساختار مناسب جهت قرار دادن کابینتها بر روی هم

 طراحی مناسب برای نگهداری از انواع مختلف باطریها

 چهارچوب و پنلهای مستحکم

 پوشش رنگ الکترواستاتیک